Ticari Çeviri

Şirket Ana Sözleşmeleri; Taşeronluk, Bayilik, Temsilcilik ve benzeri tüm ticari Sözleşmeler; Satış, Pazarlama, Faaliyet, Üretim vs. raporlarının yanı sıra Günlük Yazışmalar, Yönetim Kurulu Kararları, Teknik ve İdari Şartnameler, Kira Kontratları ile Çeşitli Tablo ve Raporlamaların çevirileri konularında uzman tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

 

Hukuki Çeviri

T.C. Hukuk Sistemi ile Uluslararası Hukuk ve Yönetmelikler kapsamındaki her türlü sözleşme, tutanak, dilekçe, mahkeme kararı, vekâletname, beyanname, yazışma, iş teklifleri ve patent başvuruları vb. konularında deneyimli tercümanlarımız tarafından hizmet vermekteyiz.

 

Teknik Çeviri

Bu kategori kapsamında kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları, ürün spesifikasyonları, iş dünyasına ait bilimsel araştırma – geliştirme çalışmaları ile tüm endüstriyel ürün, makine, aygıt ve sistemlere dair belge ve sertifikaların çeşitli dillere tercüme hizmetini sizlere sunmaktayız. Uzmanlık gerektiren bir alan olmasından ötürü mühendislik ve fen bilimleri gibi teknik alanlardan mezun tercümanlarımızca yapılmaktadır.

 

Tıbbi Çeviri

Alanlarında uzman doktorlar ve deneyimli tercümanlarımız tarafından adli tıp, ameliyat ve analiz raporları ile her türlü bilimsel makale ve raporlar, ilaç katalogları, ürün patentleri, tıbbi donanım ve şartnameler ve benzer doküman ve kitapçıkların dâhil olduğu tüm konu ve belgelerin tercüme edilmesi işlemidir.

 

Web Çevirisi

Kişisel ve kurumsal Web sayfalarının İngilizce ve diğer dillere tercüme edilmesi faaliyetidir. Internet kullanımının günümüzde ulaşmış olduğu noktadan ötürü firmanızın küresel platformda rekabet şansını sürdürmesi açısından profesyonelce oluşturulmuş bir web sitesi ve bunun çeşitli dil ve kültürlere uyarlanması (lokalizasyon) hayati önem taşımaktadır. Erdem Dil Hizmetleri olarak web sitenizin uluslararası piyasalara hitap etmesini sağlayabiliriz.

 

Akademik Çeviri

Akademi dünyasına ait olan lisans/master/doktora tezleri, ödevler, sunum ve projeler, her konuda makale ve araştırmaların tercüme edilmesi işlemidir. Kendi alanlarında uzman ve deneyimli tercümanlarımız tarafından terminolojiye bağlı kalınarak özenle çevirileri yapılan bu makaleler ayrıca arzu edildiği takdirde üniversitelerin istedikleri baskı, sayfa düzeni ve kâğıt seçenekleriyle de hazırlanabilir.

 

Edebi, Sanatsal Çeviri

Her türlü edebi, sanatsal ve felsefi makale ve çalışmalar ile şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel ve ülke tanıtımları, sergi bale, spor vs. konularında deneyimli tercümanlarımız tarafından hedeflenen dile çeviri hizmeti vermekteyiz.

 

Sözlü Çeviriler

İş toplantısı, kongre, fuar, seminer ve konferanslar ile mahkeme, noter gibi resmi makamlar huzurunda yapılan işlemler için sunduğumuz sözlü tercüme hizmetimizdir.

 

Tüm dillerdeki Nüfus Cüzdanı, Vekaletname, Mahkeme Belgeleri, Anlaşmalar, Bilirkişi Raporları gibi belgelerinizin çevirileri, büromuza bağlı çalışan ve yemin zaptı imzalamış yeminli tercümanlarımız tarafından imzalanıp mühürlenerek yapılır. Resmi makamlara sunulacak olan ve noter tasdiki gerektiren belgeleriniz ise yine yeminli tercümanlarımızca özel olarak hazırlanır ve talep etmeniz durumunda büromuz tarafından noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri de size hazır olarak sunulur.

 

Redaksiyon

Daha önceden başka kurum ya da kişiler tarafından çevirisi yapılmış metinlerin ifade, anlam, imla, gramer vs. bakımlarından kontrolden geçirilip hataların düzeltildiği tercüme faaliyetidir.

 

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: +90 (212) 258 50 51

E-Mail: info@erdemdilhizmetleri.com

Gsm: +90 (543) 819 71 79

Adres: Türkali Mah. Mısırlıbahçe Sok. No:92 D:3 Beşiktaş/İSTANBUL

Önerdiğimiz siteler

Bir kaç tane ilginizi çekebilecek site...

Arşiv

Tüm makaleler tarih sırasına göre yer almıştır