Profesyonel çeviri hizmetlerine olan talep son yıllarda hem işletmeler için hem de bireyler için hızla artmaktadır. Bu artışın sebebi olan küreselleşme hem büyük hem de küçük şirketler için sınırlarının ötesine geçme isteklerinin hem sebebi hem de sonucudur. Bu firmalar web sitelerini ve hukuki belgelerini diğer ülkelere uyacak şekilde değiştirmek durumundadırlar. Zira söz konusu firmaların web siteleri ve hukuki belgeleri gerçekte ulusal dille ve o dilin bağlamı içinde yazılmıştır. Sonuç olarak diğer ülkelerdeki profesyoneller bu dokümanları ve yazılı kaynakları ya anlayamamakta ya da anlamakta zorluk yaşamaktadırlar. Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı ortaya çıkan çeviri ihtiyacı sektörü olabildiğince büyütmüştür.

Bir belgenin bir başka yabancı dile tercüme edilmesi o dili kullanmayan veya profesyonel eğitimi olmayan biri için altından kalkılamayacak bir iştir. Ayrıca çeviren kişi doğru araçları kullanmıyorsa veya gerekli terminoloji veritabanlarına ve sözlüklerine sahip değilse boşa zaman kaybıdır. Bu yüzden çeviri için sadece profesyonel çevirmenlere güvenilmesi gerekmektedir. Profesyonel çevirmenler belgelerinizi hedef dile çevirirken hem bilgileri hem de sahip oldukları terminoloji veritabanları ve sözlükleri ile kaliteli çeviriyi size garanti edeceklerdir.

Firmalar uluslararası piyasalar kanalıyla daha önceden öngöremeyecekleri büyüme ve kârlılık oranlarına ulaşabilirler. Bu çerçevede web sitelerini sadece kendi dillerinde değil başka dillerde de kullanılır hale getirmek isteyen şirketler için çeviri hizmetleri firmaları önemli bir yardımcı konumundadır. Bütçeleri düşük olan firmalar ise online çeviri araçlarını kullanarak geçici bazda çözüm yaratabilmektedirler.

Çeviri Süreci

Şirketlerin ve çevirmenin nasıl çalıştığını anlamak gerçekten önemlidir. Çeviri firmaları belgeleri bir dilden diğer bir dile çevirmesi için lisanslı çevirmenleri istihdam ederler. Bir şirketin örneğin sadece Almanca piyasasına odaklanması durumunda bu şirket ilgili yerel dili Almancaya ve Almancayı ilgili yerel dile çevirebilecek profesyonelleri tutacaktır. Yazılı metnin (bazen video/ses dosyaları) çevirisinin yapılmasının akabinde masaüstü yayımlanması konusunda uzman profesyoneller, orijinal formata göre nihai ürünün ortaya çıkıp çıkmadığını denetlerler ve gerekiyorsa ilgili düzenlemeleri yaparlar. Bu yolla web siteleri tercüme edilir ve orijinal formatları korunur.

Diller günümüz dünyasında çok büyük öneme sahiptir. Bilginin bir yerden diğer bir yere gitmesinde aracı rolündedirler. Bazı şirketler web sitelerini oluşturduktan sonra tercüme ettirerek bilgilerini dünyanın her yerinde ulaşılabilir hale getirirler. Bu sebepten dolayı şirketler dil uzmanlarını resmi belgelerinin tercümesini yaptırmak için tutarlar. Bunu daha iyi ve profesyonel sonuçlar elde etmek içinde yaptırırlar. Zira ortaya çıkan ürün aynı zamanda itibarlarının bir göstergesi olacaktır.

 

Leave a Reply




İletişim Bilgilerimiz

Telefon: +90 (212) 258 50 51

E-Mail: info@erdemdilhizmetleri.com

Gsm: +90 (543) 819 71 79

Adres: Türkali Mah. Mısırlıbahçe Sok. No:92 D:3 Beşiktaş/İSTANBUL

Önerdiğimiz siteler

Bir kaç tane ilginizi çekebilecek site...

Arşiv

Tüm makaleler tarih sırasına göre yer almıştır