Çevirmenlerin, bilhassa da ticari, hukuk, tıp, bilimsel, teknik ile edebiyat dışı alanlarda çalışan çevirmenlerin çalışma biçimleri bilgisayar, internet, küreselleşme, makine çevirileri ve CAT (bilgisayar destekli çeviri) araçlarının yaygınlaşması ile çarpıcı bir değişime maruz kalmış, buna ek olarak İngilizce dilinin uluslararası iş dünyası, hukuk, teknoloji ve bilim dallarında ortak dil olarak kullanımının artması, İngilizce çevirmenler için daha da büyük bir yenilenmeyi zorunlu kılmıştır. Bu dönüşümün temposu o denli değişken ilerlemekte ki, bundan beş yıl sonrası için biz çevirmenlerin işlerini nasıl yapacağı ve çevirmenlik mesleğinin ne durumda olacağıyla ilgili bir fikir yürütmemiz zor gözüküyor.

Burada biz çevirmenlerin üzerinde pek yeterince durmadığına inandığım başka bir faktör daha mevcut. Toplumumuz yazılı sözcüklerin bilgi ve eğitim alanında öncelikli olduğu Gutenberg Devrini geride bırakıp film, radyo, telefon, gramafon ile bu çığır açıcı buluşlardan türeyen sayısız yeni araçlarla birlikte hareketli görüntü ve sesli sözcük dönemine girmiş bulunmaktadır. Bu büyük buluşlar hayatımıza dair tüm yönleri etkilemekte, kavrayış yöntemimizden zihinsel süreçlerimize dek pek çok faktörü değiştirmektedir.

Basın sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunlar bu dönüşüme örnek verilebilir. Bizler günlük haberleri televizyon, radyo ve bilgisayardan öğrenebiliyor iken, neden gazete alma ihtiyacı duyulsun ki? Daha güzel bir örnek ise özellikle Amerikan yazılı basınında bariz olarak görülen yazım kalitesinin düşmesidir. Edatların yanlış kullanımı, yanlış sıralamalar, belli başlı deyimler hakkında bilgisizlik ve imla hataları hemen her gazete ve dergide önümüze çıkan olumsuzluklardan bazılarıdır. Şu anda yalnızca bir asır önce başlayan ve insanlık tarihinde çığır açıcı bir öneme sahip yeni bir döneme geçişin halen ilk meyvelerini toplamaktayız.

Bu yeni dönemde acaba yazı meslekleri tümüyle ortadan mı kalkacak? Tabii ki hayır. Bana kalırsa gazete ve dergilerin basılı versiyonları yok olacak. Yazarların kağıt yerine Internet ya da taşınabilir bilgisayar cihazları kullanarak şiir, kısa öyküler ve romanlar ile kurgusal olmayan yazıları yazmayı sürdüreceklerini tahmin ediyorum, hatta bu çok sayıdaki cihazların yeni yazım tür ve biçimlerini ortaya çıkarnasını, bilhassa da diğer mecralar ile özel amaçlı ortaklıklar biçiminde yer alarak multi-medya ürünleri yaratmasını bekliyorum.Ancak buna karşılık, metin vurgusu ile birlikte yazıda açıklık, gramere bağlılık ve etkili yazma biçimlerinin ve bunlara atfedilen önemin gittikçe azalacağını tahmin ediyorum. Bir başka deyişle baştan savma bir gramer, sözdizimi ve kelime kullanımının gitgide artarak zamanla tolere edilebilen bir norm haline dönüşeceğini söyleyebiliriz.

Tercümanlık mesleği yazı ile gerçekleşen meslekler arasındandır. Peki biz tercümanlar olarak yeni dönemde oluşacak değişikliklerden ne denli etkileneceğiz?

Bu konu hakkındaki görüşlerimi de ileride bir başka yazı ile açıklamaya çalışacağım.

Not: http://www.nyctranslators.org/gotham-translator/index.shtml sitesinden tercüme edilip uyarlanmıştır.

 

 

 

Leave a Reply
İletişim Bilgilerimiz

Telefon: +90 (212) 258 50 51

E-Mail: info@erdemdilhizmetleri.com

Gsm: +90 (543) 819 71 79

Adres: Türkali Mah. Mısırlıbahçe Sok. No:92 D:3 Beşiktaş/İSTANBUL

Önerdiğimiz siteler

Bir kaç tane ilginizi çekebilecek site...

Arşiv

Tüm makaleler tarih sırasına göre yer almıştır